قوانین و مقرراتهیچ کاربری حق واگذاری شناسه کاربری خود به فرد یا شرکت دیگر را ندارد. بدیهی است در صورت تخلف مسئولیت و عواقب آن بر عهده اطلاعات فرد و یا شرکت ثبت شده در سامانه می باشد.

در صورت مشاهده کپی اضافه از یک بلیط ، فرد خاطی بعنوان مجرم توسط واحد نیروی انتظامی مستقر در محل برگزاری برنامه مورد پیگرد قانونی  قرارگرفته و با فرد متخلف طبق قانون جرایم رایانه ای برخورد خواهد شد.

در صورت ارائه اطلاعات اشتباه هنگام خرید بلیت مسئولیت هرگونه عواقب بعدی به عهده ی خود شخص ارائه دهنده ی اطلاعات اشتباه خواهد بود.

 ثبت سفارش خرید به منزله آن است که خریدار شرایط بالا را مطالعه نموده است و آنها را پذیرفته است و حق اعتراض را از خود سلب مینماید.