همایش کنکور

همایش کنکورمرحله 1 انتخاب صندلی
مرحله 2 دریافت اطلاعات
مرحله 3 مرور و پرداخت نهایی
مرحله 4 دریافت بلیط
توجه داشته باشد ، زمان ، مکان و تاریخ بلیط شما ، همانی باشد که قصد خرید آن را دارید ، در غیر این صورت استرداد بلیط امکان پذیر نخواهد بود.
شما برای خرید بلیط   همایش کنکور - 1397/12/24 - 17:00 - سالن مخابرات استان خوزستان  (   نقشه   )     اقدام کرده اید
جایگاه قیمت(ریال) خریداری شده(تاکنون) موجود
A- وسط 400,000
140 19
B - چپ 400,000
46 4
C - راست 400,000
48 4